Verkoopsvoorwaarden

1. Onderwerp

1.1. Op de website van Biopharm (www.biopharm.be) biedt Biopharm NV een platform dat gebruikers ("U") toelaat om producten te reserveren die Biopharm aanbiedt.

1.2. Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de online reservatietool waarmee U producten die Biopharm aanbiedt op de Biopharm website kan reserveren.

1.3. Biopharm NV is bevoegd om wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden meteen bij publicatie in werking. 

2. Totstandkoming

2.1. De overeenkomst tussen Biopharm NV en de gebruiker komt tot stand bij online reservatie van het product.

2.2. Reservaties gebeuren in een beveiligde klantenzone op de desbetreffende website.

2.3. Bij een reservatie geeft een klant aan Biopharm NV te kennen de algemene voorwaarden te accepteren.

3. Reservatieprocedure

3.1. U kunt producten die Biopharm aanbiedt reserveren via de online reservatietool op de Biopharm website.

3.2. Voor online reservaties is geen vooruitbetaling verschuldigd. De betaling gebeurt bij afhaling van de bestelling.

3.3. Na uw reservatie sturen wij u een bevestigingsmail.

4. Annulering en klachten

4.1. De reservatie van een artikel via deze website kan na betaling niet worden geannuleerd of herroepen.

4.2. Eventuele klachten over de door Biopharm NV geleverde producten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk (per mail) en gemotiveerd aan Biopharm NV kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

5. Geldigheid van uw reservatie

5.1. Indien een gebruiker een reservatie doet via deze website, dient hij werkelijk bestaande adresgegevens in te voeren.

5.2. Bij reservatie van een product via deze website geeft de gebruiker toestemming aan Biopharm NV om naar het opgegeven e-mailadres een e-mail te sturen.

5.3. Om in te kunnen loggen op de website dient de opdrachtgever zijn/haar e-mailadres en zijn/haar wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met derden worden gedeeld.

6. Privacy

6.1. Biopharm NV gebruikt je persoonsgegevens alleen in het kader van eigen dienstverlening. Biopharm NV houdt zich aan de wettelijke regels betreffende Bescherming van de Persoonsgegevens. Zie privacyverklaring.

7. Overige bepalingen

7.1. Bij eventuele geschillen zal Biopharm NV altijd eerst haar best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat een geschil aan de rechter wordt voorgelegd.

7.2. Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.

7.3. Eventuele betwistingen kunnen alleen door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Biopharm NV is gevestigd worden beslecht.

7.4. Alle gegevens van prijzen, inhouden en eigenschappen van de aangeboden producten en diensten staan onder voorbehoud van wijziging.

8. Afhaling

8.1. Online reservaties kunnen enkel afgehaald worden. U dient hiervoor niets te betalen. Informatie over de afhaaltijd gebeurt via e-mail of per telefoon.

8.2. Het tijdstip van afhaling hangt af van de beschikbaarheid van het door u bestelde artikel. U ontvangt hiervoor de nodige informatie in uw bevestigingsmail. Vermits een aantal producten op maat wordt gemaakt na bestelling, hangt de levertijd af van de door u gevraagde opties.

Wachtdienst
templates/lees.php